WorldMedic Information & Technology

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

 Phone: (66) 02-949-7816-20
 software@worldmedic.com

  WorldMedic Information & Technology 
  42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

SmartClinic Plus X

 

New Edition 

SmartClinic 4.0 Plus  X - 2020 New Edition 
นวัตกรรมล่าสุดของระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกและโพลีคลินิก สมบูรณ์แบบ

เวอร์ชั่นใหม่ อัพเดท 18 สิงหาคม 2563

เวอร์ชั่นใหม่นี้ เพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานมากมายและระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อกันเป็นระบบเน็ตเวริค์ได้ ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ พัฒนาเพื่อคลินิกทุกประเภทและทุกขนาด ประกอบด้วย ระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้,ระบบบันทึกการรักษา,ค้นหาข้อมูลของยาได้ทั้งแบบ ชื่อสามัญ และ ชื่อการค้า, ICD-9 (มีให้ครบสมบูรณ์),พิมพ์รายงาน บ.จ.8 บ.จ.9 บ.จ.10,สรุปรายละเอียดการซื้อยาของลูกค้าแต่ละคน  มีทั้งแบบ Stand Alone และ ระบบ LAN


 

SmartClinic Plus X เป็นซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิกรุ่นล่าสุด ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมจากเวอร์ชั่นมาตรฐาน 4.0 ที่เป็นที่นิยมของคลินิกทั่วประเทศ ในการตอบสนองการใช้งานที่ครอบคลุมเพื่อช่วยบริหารงานของแพทย์ ทีมงานได้รวบรวมความต้องการต่างๆ จากแพทย์ทั่วประเทศเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุง SmartClinic 4.0 Plus จนได้ซอฟต์แวร์ที่ถือเป็นมาตรฐานการใช้งานในคลินิกแพทย์ทั่วไป (Gold Standard) ทั้งนี้ SmartClinic Plus X มีฟังก์ชั่นเพิ่มเติมเข้ามาอย่างมาก ซึ่ีงแพทย์จะพบฟังก์ชั่นเหล่านี้ได้ในระบบซอฟต์แวร์โรงพยาบาลในราคาหลายล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นการยกระดับการบริหารงานคลินิกของแพทย์ไทย และ ระบบอื่นๆ ที่เตรียมรองรับการใช้งานที่เป็น Global มากยิ่งขึ้น SmartClinic Plus X ถือเป็นซอฟต์แวร์รุ่นแรกที่ได้รับการพัฒนาในตระกูล SmartClinic X Series ฟังก์ชั่นใหม่ๆ ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงขึ้นในเวอร์ชั่นนี้ มีดังนี้

 

ห้องตรวจรักษา

ที่ห้องแพทย์เมื่อเจ้าหน้าที่เคาท์เตอร์กรอกข้อมูล แพ้ยา และโรคประจำตัวคนไข้มา เมื่อส่งเข้าห้องแพทย์ ระบบซอฟต์แวร์จะแสดงเป็นตัวหนังสือเตือนสีแดงวิ่งเพื่อเตือนแพทย์ ซึงจะมีประโยขน์ในการวินิจฉัยและการจ่ายยา สั่งแล็บ และหัตถการเป็นอย่างมาก ซึ่งก่อนนั้น แพทย์ต้องกดปุ่มเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม และ ข้อมูลเตือนนี้จะแสดงที่ห้องค่ารักษา (จ่ายยา) ด้วย เพื่อเตือนห้องจัดยาและการเงินเพื่อตรวจสอบก่อนการจัดยาหลังจากแพทย์สั่งได้อีกรอบ เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ 

 

 

เป็นฟีเจอร์ใหม่เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถสั่งยาแบบสูตรยาหรือเลือกยาจากกลุ่มยาที่จัดไว้แล้ว   โดยแพทย์สามารถกำหนดสูตรยาไว้ก่อน เช่น สูตรยาตามโรค  กลุ่มยาที่ใช้รักษา  กลุ่มยาที่เบิกได้ เบิกไม่ได้  เป็นต้น  เมื่อแพทย์ต้องการสั่งยาจากสูตรนี้ เพียงกดปุ่ม FM (Formula Med) เลือกสูตรยาที่สร้างไว้    โดยการคลิกที่ช่องด้านหน้าชื่อสูตรยา  รายการยาในสูตรนั้นก็จะแสดงให้เลือก พร้อมจำนวนยาที่จ่ายให้พร้อม  และหากแพทย์ต้องการเลือกสูตรอื่นเพื่อจ่ายร่วมกัน ก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องของสูตรอื่น  รายการยาในสูตรนั้นก็จะแสดงร่วมกันกับสูตรยาแรก เพื่อให้แพทย์ได้เห็นรายการยาทั้งหมดที่จะจ่าย พร้อมกันนี้ระบบจะแสดงจำนวนคงคลังของยาทุกตัวเพื่อให้แพทย์ได้ทราบจำนวนคงคลังที่สามารถจ่ายได้  หากยาไม่พอจ่าย แพทย์สามารถปรับจำนวนยาได้ในช่อง “จ่ายครั้งละ”  เมื่อจะจ่ายยาแล้ว กดที่ปุ่ม “คัดลอกรายการยาที่เลือกไว้>>” เพื่อให้รายการยาที่เลือกไปแสดงในช่องพร้อมจ่ายด้านขวามือ  รายการยาในสูตรหากไม่ได้ต้องการตัวใดก็สามารถคลิกเลือกออกจากช่องด้านหน้า เพื่อคัดออกได้

 

Remed 

ระบบจ่ายยาซ้ำให้คนไข้ที่มารักษาต่อเนื่อง  ปรับปรุงให้แพทย์สามารถเปลี่ยนจำนวนยาที่จะสั่งได้ เพื่อความเหมาะสมในการสั่งแต่ละครั้ง และ วิธีใช้ยาจะเหมือนครั้งก่อนที่เคยจ่าย

 

ใบรับรองแพทย์ 

ใบรับรองแพทย์แบบใหม่ ออกได้ 8 แบบ และ แบบใหม่  ทำให้คลินิกสามารถออกใบรับรองแพทย์ได้ครบถ้วน

 

ค่ารักษา

ระบบชำระเงินแบบใหม่ มีรูปธนบัตร ผู้รับเงินสามารถกดที่ภาพธนบัตร ก็จะเป็นยอดเงินทันที ไม่จำเป็นต้องกรอกเป็นตัวเลข  เช่น ยอดชำระ 400 บาท กดที่รูปธนบัตร 100 บาท 4 ครั้ง หรือ กดที่รูปธนบัตร 500 บาท 1 ครั้ง (ระบบจะแสดงเงินทอน 100 บาทให้)

 

เป็นฟีเจอร์ใหม่เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถสั่งยาแบบสูตรยาหรือเลือกยาจากกลุ่มยาที่จัดไว้แล้ว   โดยแพทย์สามารถกำหนดสูตรยาไว้ก่อน เช่น สูตรยาตามโรค  กลุ่มยาที่ใช้รักษา  กลุ่มยาที่เบิกได้ เบิกไม่ได้  เป็นต้น  เมื่อแพทย์ต้องการสั่งยาจากสูตรนี้ เพียงกดปุ่ม FM (Formula Med) เลือกสูตรยาที่สร้างไว้    โดยการคลิกที่ช่องด้านหน้าชื่อสูตรยา  รายการยาในสูตรนั้นก็จะแสดงให้เลือก พร้อมจำนวนยาที่จ่ายให้พร้อม  และหากแพทย์ต้องการเลือกสูตรอื่นเพื่อจ่ายร่วมกัน ก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องของสูตรอื่น  รายการยาในสูตรนั้นก็จะแสดงร่วมกันกับสูตรยาแรก เพื่อให้แพทย์ได้เห็นรายการยาทั้งหมดที่จะจ่าย พร้อมกันนี้ระบบจะแสดงจำนวนคงคลังของยาทุกตัวเพื่อให้แพทย์ได้ทราบจำนวนคงคลังที่สามารถจ่ายได้  หากยาไม่พอจ่าย แพทย์สามารถปรับจำนวนยาได้ในช่อง “จ่ายครั้งละ”  เมื่อจะจ่ายยาแล้ว กดที่ปุ่ม “คัดลอกรายการยาที่เลือกไว้>>” เพื่อให้รายการยาที่เลือกไปแสดงในช่องพร้อมจ่ายด้านขวามือ  รายการยาในสูตรหากไม่ได้ต้องการตัวใดก็สามารถคลิกเลือกออกจากช่องด้านหน้า เพื่อคัดออกได้

 

SmartClinic Plus X เพิ่มปุ่มสำหรับพิมพ์ใบเสร็จย้อนหลัง /ใบสั่งแล็บ สำหรับส่งตัวอย่างให้ห้องแล็บนอกตรวจพร้อมรายละเอียด /  ใบสั่งยาแบบ A4 สำหรับให้คนไข้ได้ทราบว่า แพทย์สั่งยาทั้งหมดกี่ตัว และมีวิธีใช้รวมให้ทั้งหมด / ใบสั่งยารวมแบบ 4x6 พิมพ์จากเครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จ ลดขนาดใบสั่งยารวมได้เช่นกัน ในกรณีที่แพทย์มีเครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จอยู่แล้ว / ปุ่มใบร้บรองแพทย์ ที่เพิ่มความสะดวกให้สามารถพิมพ์ในหน้าค่ารักษาได้เลย 

 

การจ่ายยาของแพทย์ในห้องตรวจ ปัญหาหนึ่งที่พบมากคือ  แพทย์ไม่มีระบบเตือนยาหมด ยาไม่พอจ่าย หรือแจ้งจำนวนที่สั่งได้  สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่ทางทีมงานได้นำมาคิดค้นและพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องและง่ายในการใช้งาน เพื่อแจ้งให้แพทย์ทราบจำนวนของยาที่เหลืออยู่ในสต๊อก เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาว่า สั่งยาไปแล้ว  ห้องจัดยาแจ้งว่ายาไม่พอจ่าย  หรือ เวอร์ชั่นเดิมจะแจ้งให้แพทย์ทราบเฉยๆว่า "ยาไม่พอจ่าย" แต่ไม่ได้แจ้งจำนวน ทำให้แพทย์ไม่รู้ว่า สามารถจ่ายยาให้กับคนไข้ได้จำนวนเท่าไหร่  ดังนั้น ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เมื่อมีระบบนี้

 

ระบบการจ่ายยาในห้องแพทย์ บางครั้งแพทย์อยากได้ระบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขวิธีการใช้ยาของคนไข้แต่ละคนได้  โดยให้มีข้อมูลพร้อมเปลี่ยนแปลงให้พร้อม และ บันทึกไว้เป็นประวัติการจ่ายยาคนไข้ (History Data) ในแต่ละครั้งที่มารับการรักษา (Visit) แพทย์สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงในห้องตรวจได้ด้วยตนเอง

หมายเหตุ เครื่องพิมพ์ฉลากยาและ ฉลากยา สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ www.accessory.worldmedic.com

 

 

ระบบนี้เป็นระบบที่มีประโยชน์สำหรับแพทย์เป็นอย่างมาก เพราะแพทย์สามารถเช็คประวัติคนไข้แบบกดปุ่มเดียว จะแสดงประวัติของคนไข้ทุกครั้งที่มารับการรักษา (All Visit) หรือแพทย์จะเรียกดูเป็นช่วงเวลาก้ได้  โดยแต่ละครั้งจะมีเส้นขีดแยกกันอย่างสวยงาม และอ่านง่าย   นอกจากนี้ยังสามรถแสดงภาพที่เก็บไว้ ไม่ว่าจะเป็น X-ray / Ultrasound / ผลแล็บ PDF เป็นต้น

ดูภาพวิดีโอที่นี้

 

ระบบพิมพ์ฉลากยาได้ปรับปรุงระบบการพิมพ์ยาพร้อมกันหลายๆตัว ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ยิ่งหากใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลากยาแบบเลเซอร์แล้วจะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ระบบพิมพ์ฉลากยาจะสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขวิธีการใช้งานได้ทั้งห้องแพทย์ และ ห้องค่ารักษา  ทำให้สะดวก และไม่ต้องส่งคนไข้กลับไปมาเพื่อแก้ไขการใช้ยา

หมายเหตุ   เครื่องพิมพ์ฉลากยาสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ www.accessory.worldmedic.com

 

การลงตำแหน่งการรักษา ทั่วไปแพทย์จะต้องลงในกระดาษธรรมดา แต่ใน SmartClinic Plus X แพทย์ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษอีกต่อไป (Paperless) เพราะแพทย์สามารถเลือกรูปภาพมาตรฐาน / รูปของคนไข้ที่ถ่ายไว้ / รูปภาพจากฟิล์มเอกซเรย์ / อัลตราซาวด์ / หรือ รูปที่ถ่ายจากกล้องเว็บแคม ณ ขณะนั้น เพื่อลงตำแหน่งการรักษาได้ทันที แพทย์สามารถบันทึกตำแหน่งการักษา และบันทึกข้อมูลไปพร้อมกัน และเก็บไว้เป็นประวัติของคนไข้ หรือพิมพ์ออกมาเก็บไว้ในแฟ้มคนไข้ ในกรณีไฟดับหรือไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้  โดยการลงตำแหน่งการรักษาจะบันทึกได้ Visit ละ 5 รูป

 ดูภาพวิดีโอที่นี่

 

ระบบการสแกน OPD Card เป็นระบบที่นิยมใช้ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในปัจจุบัน เพราะ สะดวก ง่าย รวดเร็ว และเป็นหลักฐานทางการได้ นอกจากนี้ แพทย์ที่ไม่ชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้กระดาษและสแกนเก็บไว้ได้เข่นกัน  การทำส่วนนี้ทางคลินิกต้องมีเครื่องสแกน โดยอาจทำก่อนปิดคลินิก หรือ เวลาว่างก็ได้ ประวัติเหล่านี้จะถูกบันทึกแนบกับการมารักษาของคนไข้แต่ละครั้ง ซึ่งแพทย์จะสามารถเลือกกดไฟล์แนบนี้มาดูย้อนหลังได้  ไฟล์ที่ใช้แนบไม่จำเป็นต้องมาจากการสแกนเท่านั้น  แต่สามารถนำเข้าไฟล์อื่นๆ เช่น ไฟล์ PDF / JPEG / DICOM File/ Ultrasound / ผลแล็บที่เป็น PDF / ฯลฯ

หมายเหตุ  DICOM File ต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะเพื่อเปิดดู  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นได้ที่  www.worldmedicom.com

 ดูภาพวิดีโอที่นี่

 

 ดูวิดีโอที่นี่

 

ใบสั่งยาแบบ A4 และ ขนาด 4x6  เป็นใบสั่งยาที่ออกแบบสำหรับพิมพ์ให้กับคนไข้ เพื่อสรุปวิธีใช้ยา ถึงจะมีฉลากยาแล้วก็ตามบางครั้งคนไข้ก็ไม่ทราบว่า ยาแต่ละตัว ตัวไหนทานก่อนหลังอย่างไร? ดังนั้น การมีใบสั่งยารวม (ฉลากยารวม) จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับคนไข้มาก  ในส่วนของแพทย์เอง ใบสั่งยาก็มีประโยชน์คือ เมื่อแพทย์สั่งยาจากห้องตรวจไปแล้ว เจ้าหน้าที่ห้องค่ารักษา (การเงิน) ก็จะปรินใบสั่งยารวมออกมา เพื่อนำไปจัดยาตามแพทย์สั่ง พร้อมกับพิมพ์ฉลากยาไปพร้อมกัน นำไปยื่นส่งต่อแผนกจัดยาที่ห้องจัดยา เมื่อเสร็จแล้วก็เรียกคนไข้มาชำระเงินพร้อมกับนำยามาให้พร้อมแนะนำวิธีใช้ให้

 

 

 

 

การติดตั้ง 1 จุด และ 2 จุด

การติดตั้ง 3 จุด และหลายจุด

การเซ็ตแบบเน็ตเวิร์ค

ดาวน์โหลด Trial Version ....ฟรี ที่นี่